Friday, May 15, 2015

ติดตั้ง MongoDB บน Ubuntu 14.10

เบื้องต้น 

MongoDB คือ โปรแกรม Opensource Document Database ที่มีประสิทธิ์ภาพสูง และสามารถขยายขนาดได้อัตโนมัติ  
Document Database   
แต่ละ Record ใน MongoDB เป็นลักษณะของ Text File โครงสร้างข้อมูลจะประกอบไปด้วยคู่ของ  Field และ Value  คล้ายกับ JSON  แต่ในส่วนของ Values นั้นจะเก็บ document, array หรือ array ของ Document ได้ ตัวอย่าง 
A MongoDB document.
MongoDB จะมีการ support เฉพาะ ubuntu ที่เป็น version long-term support  ได้แก่ 12.04, 14.04 เป็นต้น แต่วิธีการ install  นี้สามารถใช้ได้ทุก version ยกเว้น config ที่จะอิงตาม version long-term support เท่านั้น 
Packages
 • mongodb-org เป็น package หลักสำหรับใช้ install package ทั้ง 4 ของ Monogodb ได้แก่ 
  1. mongodb-org-server 
  2. mongodb-org-mongos
  3. mongodb-org-shell
  4. mongodb-org-tools

ติดตั้ง MongoDB

1

import public key  

sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 7F0CEB10
2

แก้ไข list file MongoDB.

แก้ไข /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-3.0.list 
echo "deb http://repo.mongodb.org/apt/ubuntu "$(lsb_release -sc)"/mongodb-org/3.0 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-3.0.list
3

Reload local package database.

sudo apt-get update
4

Install the MongoDB packages.

sudo apt-get install -y mongodb-org

Thursday, March 19, 2015

ตารางเส้นรอบวงล้อจักรยาน

ตารางเส้นรอบวงล้อจักรยาน

Wednesday, March 18, 2015

การเลือกสูบลม (Air pump) พกพา สำหรับจักรยาน

สูบลม (Air Pump) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ปั่นจักรยาน ยิ่งสำหรับผู้ปั่นจักรยานต่างจังหวัด ถ้าไม่อยากเป็นภาระกับคนที่บ้าน ก็ควรพกสูบพกพา ,ยางสำรอง หรือชุดปะยาง พร้อมอุปกรณ์เปลี่ยนยาง ไปด้วย เพื่อจะได้แก้ไขเฉพาะหน้าได้  แต่ถ้าหากอยู่ในกรุงเทพฯ ก็สบายหน่อย โบก Taxi ขึ้นกลับบ้านได้เลย ปัจจุบันสูบลมพกพา จะแบ่งระบบการสูบเป็น 2 แบบ คือ
 1.  HPG  เป็นสูบลมแบบเน้นแรงดันสูง แต่กดสูบแต่ละครั้ง จะมีได้ปริมาณลมที่น้อย สามารถอัดแรงดันลมได้สูง ประเภทนี้เหมาะสำหรับ จักรยานพวก เสือหมอบ ล้อมีขนาดเล็ก ปริมาณลมน้อย แต่เน้นแรงดันลมสูง 
 2. HVG  เป็นสูบลมที่เน้นปริมาณลมมาก แต่จะอัดแรงดันได้น้อย สูบประเภทนี้เหมาะกับจักรยานพวกเสือภูเขา หรือจักรยานที่มีขนาดล้อใหญ่ เน้นปริมาณลม แต่ไม่เน้นแรงดันลม 
การเลือกสูบให้ตรงตามประเภทล้อ และจักรยานที่ใช้  จะทำให้เราไม่เปลื้องแรงในการสูบมากนัก ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราใช้สูบลมประเภท HPG กับล้อเสือภูเขา เราอาจจะต้องชักสูบเป็น 100 ครั้งกว่าจะได้ยางที่แข็งพอปั่นไปได้ แต่ถ้าใช้ HVG อาจจะสูบไม่ถึง 50 ครั้ง เป็นต้น 

ข้อแนะนำเพิ่มเติม
 1.  นอกจากที่เราจะเลือกระบบของสูบลมให้ตรงตามความต้องการแล้ว เรายังต้องคำนึงถึงเรื่องกระบอกสูบ และระยะสูบด้วย เนื่องจากกระบอกสูบเล็ก หรือระยะสูบที่สั้น จะทำให้ปริมาณลมที่ได้น้อยลงไปอยู่ดี
 2. จากการที่เคยใช้สูบพกพาทั้งแบบดัน และแบบตั้งพื้น ถ้าอยากสูบสบาย ก็แนะนำแบบตั้งพื้นจะสะดวก และกดสูบในช่วงที่แรงดันสูง ๆ ได้ง่าย แต่ถ้าเป็นแบบดัน แรก ๆ ก็กดง่าย แต่พอแรงดันในล้อเริ่มสูงขึ้นจะเริ่มกดไม่ลง แต่ถ้าต้องการเพาะกล้ามอยู่ก็แนะนำเลยครับ  ^ ^" 
 3. เกจวัดแรงดันลม สำหรับบางคนอาจจะแค่สูบให้พอปั่นได้ หรือปั่นระยะใกล้ (20 - 50 กม.) ถ้าเป็นแบบนั้นจะมีหรือไม่มีก็ไม่สำคัญครับ แต่ถ้าสูบลมแล้วต้องปั่นต่ออีกในระยะทางที่ไกล อย่างปั่น audax ผมแนะนำว่าควรจะมีเกจวัด เพื่อล้อจะได้แข็งพอจะปั่นต่อไปอีกในระยะไกลได้ ^ ^