Monday, September 26, 2016

เรื่องยุ่งยากที่ไม่ควรจะยุ่งยาก Cyanogenmod, Sumsung Galaxy S3 i9300T และ OpenGapp พระเอก TWRP

เรื่องมันมีอยู่ว่า มือถือเครื่องเก่า Sumsung Galaxy S3 I9300T ที่ใช้มานานแล้ว ไม่ได้ update มานานมาก  เลยอยาก update ให้มันทันสมัย และแก้ไขปัญหา crash ของ Cyanogenmod10 ไปในตัว

ว่าแล้วก็เริ่มเลย 
 1.  ตรวจสอบรุ่นของ Cyanogenmod ก่อนว่ารุ่นเราได้ update หรือเปล่า สรุปคือ S3 ได้ไปต่อ มี Cyanogenmod 14.1 (android  7.1) มาให้ใช้ http://download.cyanogenmod.org/?device=i9300 
 2. จากนั้นก็ Download พร้อมตรวจสอบค่า sha1  
  mac:       shasum file.name
 3. เนื่องจากเครื่องมันเก่าจะกดปุ่ม เข้า Download mode มันก็ลำบาก ต่อสาย usb เข้าเครื่องคอมฯ เปิด USB Debugging mode ใช้คำสั่ง 
  1. adb devices   เพื่อตรวจสอบก่อนกว่าเจอมือถือไหม? ถ้าเจอแล้วก็ 
  2. adb reboot bootloader   เพื่อเข้าหน้า Download mode (Odin) 
  3. heimdall flash --RECOVERY TWRP-recovery.img --no-reboot   จากนั้นก็ใช้คำสั่งเพื่อ write recovery 
  4. จากนั้น restart เครื่องใหม่ แล้วก็ต่อ usb เหมือนเดิม copy cm14.1.zip, OpenGAppAndroid7.1.zip ไปลงไว้ใน  sdcard ให้เรียบร้อย 
  5. adb reboot recovery   เพื่อเข้า โหมด recovery 
  6. จากนั้นเข้าเมนู apply update เพื่อลง cm14.zip ก่อน จากนั้นก็ตามด้วย OpenGAppAndroid7.1.zip 
  7. จากนั้นก็กดปุ่มเพื่อ reboot เครื่องใหม่ เป็นอันเสร็จ
ป.ล.  cm-14.1-20161225-NIGHTLY-i9300.zip, open_gapps-arm-7.1-nano-20170116.zip
No comments: