Tuesday, December 2, 2014

ท่อโคโมลี Cr-Mo Reynolds

เฟรม เหล็กผสม โมลิปดินัม เรียกกันในตลาดติดปากว่า เฟรม โค-โมลี (CrMo)
ก็มีหลากหลายผู้ผลิต ทำออกมา แต่ที่กลุ่มผู้ผลิตเฟรมจักรยาน นิยมนำมาใช้ ก็มี ไม่กี่ยี้ห้อ
โดยขอเริ่มจาก สุดยอดนิยม ในชื่อผลิตภัณฑ์ ท่อ Reynolds
สายการผลิต ได้พัฒนา เป็น ระบบ ตามช่วงการผลิตโดย คร่าว ๆ ดังนี้

ท่อเหล็ก (Steel453) - Manganese/Titanium alloy.
ท่อ รุ่นนี้ Reynolds ผลิตออกมาเพียง 3 รุ่นในรูป ท่อโลหะผสม ใช้ชื่อทางการค้า เป็น single butted.

500 - เป็นการพัฒนา โดยใช้ส่วนโลหะผสมเพิ่มเติม เป็น chromium-molybdenum (CrMo) steel, seamed, butted

501 - ได้รับการพัฒนา เริ่มออกสู่ ตลาดประมาณปี 1983

520 และ 525 เริ่มพัฒนาต่อ ให้รับแรงได้ดีขึ้น จึงทำบางได้มากขึ้น เริ่มนำใช้ทำเฟรมกลุ่ม Triathlon

531 - ปรับปรุงส่วนผสม Manganese/Molybdenum. ยุคนี้ถือว่า ได้เข้าสู่สุดยอด พัฒนาให้กับ
กลุ่มขาทัวร์ริ่ง เฟรม ใช้ระหัส 531ST - Special Touring tubeset

631 - เทคนิควิธีการผลิต ได้คิดค้นใหม่ ทำเป็น Seamless air-hardened.

653 - ยุคนี้ มีการใช้ ส่วนผสม ที่ผ่านมา แต่เลือกใช้งานให้ได้ แต่ละสุดยอดของโลหะผสม เช่น
ตอนทำตะเกียบ จะใช้ 531 พอทำเฟรม ท่อหลักใช้ 653 ส่วนหางหลังใช้ 753

708 - สายผลิต ทำกันในช่วงปี 1980 ใช้เป็น ท่อหลักของเฟรม ส่วนหางหลังยังคงใช้ 753.

725 และ 731 2 รุ่นนี้ ใช้เทคนิคผลิตแบบของ 520 แต่เวลาผลิตจะทำขนาดท่อให้โตกว่าเดิม ก็แข็งแรงขึ้น

753 - เพิ่มเทคนิคในส่วนผสม Manganese-Molybdenum ใช้เทคนิคแบบ 531 แต่จะหนากว่าแล้วปรับกระบวนผลิต
แต่เจ้าท่อตัวนี้ มีข้อจำกัด ในการเชื่อมยึดเฟรมต้องควบคุม ตัวแปรในวัสดุประสานและอุณหภูมิการเชื่อม ดดยแนะนำไม่ให้ร้อนเกิน 700 องษาเซลเซียส จึงมีจำหน่ายเฉพาะในเครือข่ายเท่านั้น ในการผลิตยุคนี้ จึงมีขนาดและความหนาของท่อที่จะไปใช้กับเฟรม แตกต่างกันไป แบบจำเพาะเจาะจง Mountain, All terrain, Off road พวกนี้จะใช้โค้ท 753ATB ส่วนเฟรมของหมอบ จะใช้โค้ท 753R ส่วนเฟรมพวกที่ใช้กับทาง แทร็ค จะใช้โค้ท 753T

853 - เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กัน ณ ปัจจบันนี้ เรียกว่า Seamless air-hardening heat-treated.
953 - เป็นเทคนิคของ การนำโลหะสองชนิดมาประกอบหรือประกบกัน Maraging stainless steel. ให้ค่าที่มีสมบัตินั้น ๆ


ค่าความแข็งเมื่อเขาเทียบไว้ :
1. Reynolds 953 วัสดุเป็น Carpenter Stainless Steel ค่า Ultimate Strength -----255-290 KSI
2. Reynolds 853 วัสดุเป็น Proprietary Air Hardening Heat Treated ค่า Ultimate Strength -----180-210 KSI
3. Dedacciai SAT 14.5 วัสดุเป็น 18MCDV6 Micro alloy ค่า Ultimate Strength ----- >203KSI
4. True Temper S3 วัสดุเป็น Proprietary Air Hardening Heat Treated ค่า Ultimate Strength -----150-217 KSI
5. True Temper OX Platinum วัสดุเป็น Proprietary Air Hardening Heat Treated ค่า Ultimate Strength -----135-185 KSI
6. Reynolds 725 วัสดุเป็น 25CrMo4 Heat Treated ค่า Ultimate Strength -----157-186 KSI
7. Columbus Zona วัสดุเป็น Nivacrom ค่า Ultimate Strength -----134-149 KSI
8. Reynolds 631 วัสดุเป็น Proprietary Air Hardening ค่า Ultimate Strength -----115-130 KSI
9. Reynolds 525 วัสดุเป็น 25CrMo4 ค่า Ultimate Strength -----114 KSI

ตามด้วยไททาเนียมของ Reynolds
10. Reynolds 3Al/2.5V วัสดุเป็น Titanium 3Al/2.5V ค่า Ultimate Strength -----90-95 KSI
11. Reynolds6Al/4V วัสดุเป็น Titanium 6Al/4V ค่า Ultimate Strength -----130-145 KSI

1 comment:

Anonymous said...

Coin Casino Review | Get $10 Free at Best US Casinos
Get งานออนไลน์ $10 Free at Best Online Casinos ✓ Get the Best Real Money Games ✓ 인카지노 Play For Free or Real Money Now ✓ Best Mobile 제왕카지노 Casinos for Bonuses!