Sunday, October 26, 2014

ทริปสำหรับจอดจักรยาน


เมื่อจะจอดจักรยาน ให้ขึ้นเกียร์ไปที่เฟืองเล็กสุด ทั้งจากหน้า และเฟืองหลัง เพื่อลดความตึงของสายเกียร์

No comments: