Sunday, October 26, 2014

การฝึกฝนร่างกายสำหรับแข่ง (Physical Training for Racing)

สัดส่วนอาหารตามหลักโภชนาการทางการกีฬา ต่อหนึ่งมื้ออาหาร
คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 60-65 
ไขมัน ร้อยละ 25-30
โปรตีน ร้อยละ10-15

พวกวิตามินเกลือแร่รับประทานจากผักผลไม้สด ก็เพียงพอแล้ว เช่นกล้วยน้ำหว้า ส้ม แอปเปิ้ล เป็นต้น

ขึ้นเขาหรือเนิน เหนื่อยง่าย ก็ไม่ต้องฝืนขึ้นเอาเท่าที่ได้ครับแล้วปั่นวนลงมา ค่อย ๆ เพิ่มระดับความชัน ให้ร่างกายมีความอดทนแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นก็จะสามารถปั่นขึ้นได้ครับ 
ฝืนเกินระดับ = ร่างกายเสื่อม การฝึกซ้อมไม่เป็นผล (Over training)

กำหนดระดับความหนักโดยใช้หลักดังนี้
ระดับความหนักน้อยไปหามาก
ระดับความเบาไปหาหนัก

*** ถ้าอดคาร์โบไฮเดรตก่อนปั่น จะทำให้ปั่นระยะทางได้น้อยลง เหนื่อยเร็ว น้ำตาลในเลือดต่ำ = ผลการฝึกซ้อมเป็นลบ ทางที่ดีถ้าจะลดปริมาณไขมันในร่างกาย ควรงดอาหารประเภทปิ้ง ย่าง ทอด ขนม และน้ำหวานทุกชนิด ครับ 

No comments: